A little escape

TamakSeperti menghilangkan daki di belakang badan. Kau tak boleh buat sendirian. Tangan mu tak cukup panjang. Perlu tangan lain tolong sentalkan. Tak perlu dua-dua tangan. Satu pun cukup. Satu lagi bukan hak kita, kan?`

Kongsi dengan orang. Jangan makan sendirian.