A little escape

Marahjangankan burung yang terbang
ranting pun tak ingin patah
apa lagi diriku yang punya perasaan 

sedaya upaya mahukan yang baik baik sahaja
untunglah mereka kerana aku mahu mengalah
atas prinsip:-


mengalah bukan kerana salah


cara yang lebih tepat
jangan dicari aku yang dulu