A little escape
tetaplah berbuat baik kerana
kebaikan tidak perlu meminta persetujuan orang lain untuk dilakukan.