A little escape
Syaitan itu belum tentu menakutkan
Yang paling menakutkan adalah orang yang bermuka-muka.