A little escape
"Anda tidak perlu takut untuk melangkah bertentangan arah dari apa yang dikatakan oleh orang lain jika di dalam hati anda, anda yakin anda berada dijalan yang betul," Tariq - Pengasas Edible Arrangement