A little escape
jadi apa guna kaya kalau tidak punya masa duduk makan semeja?'