A little escape

Emas


"All that glitters is not GOLD"

maksudnya begini,
Semua perempuan cantik itu tidak semestinya pandai simpan duit, masak dan kemas rumah.